- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3241/QĐ-UBND.pdf