- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.