- Kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Nha Trang tiến hành cưỡng chế các các trường hợp vi phạm tại các khu vực theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang gồm: 3 khu vực thuộc thôn Phước Lộc, Phước Hạ, Phước Lợi (xã Phước Đồng); khu vực dự án Khu đô thị Hoàng Long, đường số 28, Khu tái định cư Lê Hồng Phong 3 (phường Phước Long); khu vực Đồng Trâm và khu Đồng Rọ (xã Vĩnh Thái); khu vực Bầu Sông Tháo, khu Hạ Mốc (xã Vĩnh Thạnh).

Bên cạnh đó, UBND TP. Nha Trang có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quyết định xử phạt vi phạm hành chính, quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả; tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định, xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân có liên quan khi để xảy ra sai phạm nhưng không kịp thời phát hiện xử lý hoặc buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay cho các đối tượng vi phạm.

Đối với Sở Xây dựng, UBND tỉnh yêu cầu có kế hoạch thanh, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý, xử lý trật tự xây dựng của UBND TP. Nha Trang; đồng thời tiếp tục hướng dẫn các trường hợp vướng mắc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, xử lý vi phạm trật tự xây dựng.

Theo báo cáo của UBND TP. Nha Trang, trong 06 tháng đầu năm 2019, UBND TP. Nha Trang đã kiểm tra 1.114 trường hợp xây dựng, phát hiện 9 trường hợp xây dựng sai phép, 440 trường hợp xây dựng không phép (52 trường hợp xây dựng trên đất đủ điều kiện cấp phép và 388 trường hợp xây dựng trên đất không đủ điều kiện cấp phép). Trên cơ sở đó, đã trình UBND tỉnh ban hành 300 quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, ban hành 33 quyết định xử lý vi phạm hành chính, buộc tháo dỡ công trình vi phạm, còn 55 trường hợp đang tiếp tục tham mưu UBND tỉnh xử lý.

Xem văn bản của UBND tỉnh tại đây.

www.khanhhoa.gov.vn