- Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện các nội dung chỉ đạo của Bộ NN-PTNT về vấn đề trên.

Trước đó, Bộ NN-PTNT có văn bản đề nghị các địa phương thực hiện tốt hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng cường kiểm tra, rà soát phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đảm bào chuẩn bị lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, chủ động kiểm soát tình hình, kịp thời khống chế nhanh nhất các trường hợp cháy rừng xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy rừng và cháy lớn; có các phương án bảo đảm lực lượng, vật tư, trang thiết bị và hậu cần, thường trực sẵn sàng ứng phó, xử lý các tình huống cấp bách trong bảo vệ rừng và khi có cháy rừng xảy ra; tổ chức các đợt kiểm tra, giám sát, thường trực 24/24 giờ trong ngày, bố trí lực lượng canh phòng ở những khu rừng trọng điểm có nguy cơ cháy rừng cao, hướng dẫn quản lý chặt chẽ việc đốt nương làm rẫy; xử lý nghiêm đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng.

Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ cháy rừng tại huyện Khánh Vĩnh: Một vụ tại khu vực Đa Rao, thôn Suối Cát, xã Khánh Thượng làm thiệt hại 138,78ha rừng trồng; một vụ tại khu vực tiểu khu 167 xã Khánh Nam làm thiệt hại 20ha rừng trồng.

Xem văn bản 8471/BNN-TCLN ngày 30-10-2018 của Bộ NN-PTNT và 11734/UBND-VP ngày 15-11-2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo khanhhoa.gov.vn