- Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019

Ban chỉ đạo đơn vị thi công khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công thảm nhựa phần còn lại Đường số 4 để thông xe hướng đến mục tiêu chào mừng Festival biển Nha Trang 2019.

Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019 - 2.jpg (212654 KB)Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019 - 3.jpg (170344 KB)Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019 - 4.jpg (134758 KB)Đẩy nhanh tiến độ thi công hoàn thiện công trình để chào mừng Festival biển Nha Trang 2019 - 5.jpg (241937 KB)

Bình luận
| Mới nhất