- Phản biện xã hội dự án Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hoà và khu tưới huyện Khánh Vĩnh

Ngày 08/11/2019, Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo tư vấn phản biện và giám định xã hội đối với dự án: Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và khu tưới huyện Khánh Vĩnh.

Kenh Song cho1.JPG (91 KB)

Kenh Song cho .JPG (95 KB)