Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019

bqldann.khanhhoa.gov.vn In trang

Ngày 30/8/2019, tại sân vận động Mỹ Gia An Khánh, xã Vĩnh Thái Công đoàn Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thao cho các Đoàn viên Công đoàn năm 2019.

Nhằm mục đích tạo ra sân chơi bổ ích để cho toàn bộ CBVC tham gia rèn luyện sức khỏe và giao lưu trao đổi kinh nghiệm.

 - Hội thao Khối các Ban Quản lý tỉnh Khánh Hòa năm 2019 - khaimac HT.jpg (1840454 KB)

khaimac 1.jpg (1.77 MB)