Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử

|
Số ký hiệu:
TT02_BNV
Ngày ban hành:
01/05/2019
Trích yếu:
Quy định tiêu chuẩn dữ liệu thông tin đầu vào và yêu cầu bảo quản tài liệu lưu trữ điện tử
Loại:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác