- Nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Lê Hữu Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại hội nghị tổng kết công tác ngành Xây dựng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020, diễn ra chiều 21-1.

Tại hội nghị, ông Lê Hữu Hoàng ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Xây dựng trong năm 2019; đồng thời yêu cầu, năm 2020, ngành Xây dựng tỉnh cần thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, rà soát, cải tiến, giảm thiểu những thủ tục, quy trình gây phiền hà cho tổ chức, nhân dân; chú trọng hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh ban hành các văn bản quản lý nhà nước về việc thực hiện chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nói chung và lĩnh vực xây dựng nói riêng. Đối với công tác chuyên môn, ngành Xây dựng cần nâng cao hơn nữa chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng do Sở tổ chức thực hiện hoặc thẩm định; tập trung nguồn lực, tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, giám sát các hoạt động xây dựng; không để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự xây dựng, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định của pháp luật…

Năm 2019, Sở Xây dựng đã phối hợp với các đơn vị thực hiện rà soát, khảo sát và thu thập số liệu thực trạng đô thị trên địa bàn tỉnh; tham mưu cho UBND tỉnh ban hành 8 quyết định cho phép UBND các huyện, thị xã, thành phố lập đề án phát triển đô thị theo quy định; tổ chức thẩm định và tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt Chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của 8 huyện, thị xã, thành phố. Trong năm, Sở đã cấp phép, điều chỉnh và gia hạn giấy phép xây dựng cho 105 công trình; chấp nhận chủ trương đầu tư 1 dự án; kiểm tra 333 trường hợp về trật tự xây dựng đô thị trên toàn tỉnh, qua đó đã ban hành quyết định xử phạt 91 trường hợp, thu nộp ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng.

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng cờ thi đua cho Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa; tặng danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” và bằng khen cho 4 tập thể thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Khánh Hòa.

www.khanhhoa.gov.vn