- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

 

Ảnh minh họa.

Cụ thể, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh như: Tiếp tục tăng cường hoạt động quản lý, khai thác, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản cát, sỏi, đất làm vật liệu xây dựng thông thường (VLXDTT). Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên đôn đốc, theo dõi, giám sát việc nạo nét, thu hồi cát sỏi làm VLXDTT tại các khu vực hồ chứa nước. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn, yêu cầu các đơn vị thi công kê khai tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với các khu vực khoáng sản cát đã được cấp phép nạo vét, thu hồi khoáng sán cát, sỏi làm VLXDTT. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm giám sát hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, gắn camera giám sát tại các bãi tập kết, đường vào mỏ khu vực được cấp phép; kịp thời phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đối với các doanh nghiệp trước khi tiến hành thi công khai thác, nạo vét, thu hồi khoáng sản cát, sỏi làm VLXDTT có trách nhiệm cam kết với UBND xã trong quá trình thu hồi, vận chuyển khoáng sản không được chở quá tải trọng, ký quỹ bảo dưỡng tuyến đường giao thông vận chuyển trong vùng; đồng thời cam kết về thời gian khai thác hợp lý để không ảnh hưởng đến việc sinh sống của người dân gần khu vực; hoàn chỉnh việc cắm mốc đúng quy định, ghi nhận bằng ảnh chụp hiện trạng khu vực và xung quanh khu vực trước khai thác, niêm yết công khai bảng thông tin về hoạt động khai thác.

Theo báo cáo của Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi, từ ngày 23-10 đến ngày 31-12-2018, Đoàn đã kiểm tra phát hiện bãi cát tự phát tại xã Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tạm giữ 1 xe ô tô, yêu cầu địa phương trục vớt 1 bè nổi bơm cát. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã phối hợp với UBND xã Vĩnh Ngọc kiểm tra viêc khai thác cát trái phép trên sông Cái, tạm giữ phương tiện (1 xe ô tô, 8 ghe hút cát) và khoảng 1.500 khối cát. Cũng trong đợt này, các đội thanh tra giao thông đã tiến hành kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển cát, sỏi vi phạm về vượt quá tải trọng cho phép tham gia giao thông (104 vụ) và chở hàng cát để rơi vãi trên đường bộ (107 vụ) với số tiền xử phạt 783 triệu đồng.

theo www.khanhhoa.gov.vn

Xem văn bản của UBND tỉnh tại đây.