- Đẩy nhanh tiến độ thi công công trình

Dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án tại Quyết định số 1856/QĐ-UBND ngày 27/7/2020, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 30/11/2020. Dự án có tổng mức đầu tư: 299,662 tỷ đồng.

Quy mô và phạm vi đầu tư:

Tại thành phố Nha Trang: Xây dựng tuyến đê, kè dọc bờ sông Cái dài 2.072,93m qua các xã Vĩnh Thạnh, Vĩnh Ngọc. Điểm đầu tuyến kết nối với kè bờ hữu hiện hữu hạ lưu cầu Vĩnh Phương; điểm cuối tuyến tiếp giáp khu du lịch Làng Tre. Mặt đê kết hợp đường quản lý vận hành bằng bê tông rộng 6,5m, Thân đê: đắp đất K=0,95 và cát, Chân đê: đóng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực, Mái đê phía đồng: Tấm lát tổ ong kết hợp trồng cò, Mái đê phía sông: Kè kiên cố bằng tấm lát bê tông trong khung bê tông cốt thép.

Tại thành phố Cam Ranh: Thanh thải, gia cố bờ 2 tuyến sông Bầu Soi và sông Cầu Nước Mặn tại xa Cam Thịnh Đông với tổng chiều dài thanh thải 3.500, chiều dài gia cố hai bờ 2.813m. Tại các vị trí xung yếu – qua khu dân cư mái kênh được gia cố với kết cấu đá lát khan trong khung bê tông.

Hiện nay thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ đóng cừ, đổ bê tông đài cừ, đắp đất – đá thân kè.

1.jpg (69 KB) 2.jpg (70 KB) 3.jpg (48 KB)

Tin bài: Phòng TCTH