- Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28)

Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2, phía Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3249/QĐ-UBND.pdf