- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ 3286 phe duyet DA.pdf

TB 694 thu hoi dat.pdf

TB 792 dieu chinh TB 694.pdf