- Dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án chống sạt lở bờ biển bảo vệ Khu dân cư tập trung khoảng 150 hộ dân (khoảng 800 nhân khẩu), các công trình hạ tầng thiết yếu, đất sản xuất, giảm nhẹ thiên tai; Bảo vệ môi trường sinh thái vùng biển, thích ứng nguy cơ nước biển dâng...