- Hội thảo khoa học kỹ thuật đối với các dự án hiện nay Ban đang hoàn chỉnh hồ sơ xin chủ trương đầu tư

 

 

Ngày 19/6/2020, tại Hội trường C, nhà Hội nghị 46 Trần Phú, thành phố Nha Trang Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo để nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và đơn vị tư vấn báo cáo về các dự án chuẩn bị đầu tư:

HT2.png (1.60 MB)

- Đầu tư cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở Khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh.

- Kè bờ hữu sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

- Kè chắn bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2 xã Vạn Thắng.

Trong thời gian tới Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Khánh Hòa có nhiều cuộc Hội thảo đối với các dự án trên địa bàn tỉnh.