- Hội thao khối các Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa năm 2022

 Chào mừng kỷ niệm 77 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 - 19/8/2022) và Quốc Khánh 2/9 (02/09/1975 - 02/09/2022) Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho toàn thể cán bộ, nhân viên tham gia Hội thao khối khối các Ban Quản lý dự án tỉnh nhằm rèn luyện thể chất, sức khỏe và tinh thần giao lưu giữa các Ban với nhau trong không khí vui tươi sau thời gian làm việc.