- Dự án Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp đang triển khai thi công.

Chủ đầu tư kiểm tra, đôn đốc nhà thầu trung đẩy nhanh tiến độ dự án Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp.