- Tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới

Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cho các đảng viên mới kết nạp tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị do Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Khánh Hòa tổ chức, thời gian từ ngày 03/8-12/8/2022.