- Trang trí hoa Tết tại điểm đầu và cuối tuyến của Dự án Trồng cây xanh dải phân cách đường Võ Nguyên Giáp