- Quy chế thực hiện công tác cải cách hành chính

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hoà ban hành quyết định Quản lý thực hiện công tác cải cách hành chính

File: QĐ so 552