- Quy trình thực hiện công tác văn thư, lưu trữ

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Quy trình thực hiện công tác văn thư lưu trữ của Ban

File: QĐ so 640