- Đại hội Chi bộ Ban quản lý dự án lần thứ V

Ngày 15/5/2020, tại hội trường của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi bộ Ban QLDA tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ V.

Về thạm dự Đại hội có đại diện của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, toàn bộ đảng viên thuộc chi bộ và các địa biểu của Ban QLDA. Thông qua chương trình Đại hội, Chi bộ BQL đã thông qua các báo cáo Chính trị nhiệm kỳ 2015-2020, báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 và bầu Ban chấp hành chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025.

5.jpg (1.01 MB)

Ảnh 1

0.jpg (562 KB)

Ảnh 2

6.jpg (744 KB)

Ảnh 3

1.jpg (844 KB)

Ảnh 4