- Hội nghị công chức, viên chức Ban năm 2021

Ngày 29 tháng 12 năm 2020, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị công chức, viên chức năm 2021.

 

HN 2021.1.jpg (322 KB)

 

HN 2021.2.jpg (280 KB)