- ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC AM CHÚA

     Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa nước Am Chúa do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 19/4/2023. Hồ sơ thiết kế BVTC được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt tại Quyết định số 747/QĐ-BQLNN ngày 09/11/2023. Sau khi hồ được đầu tư nâng cấp sẽ đảm bảo cấp nước tưới cho 360ha lúa vụ Đông Xuân và 240ha lúa vụ Hè Thu.

- ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC AM CHÚA - 1.jpg (57774 KB)2.jpg (94 KB)

Ảnh đường vào công trình 

      Nội dung đầu tư của dự án gồm: Nạo vét lòng hồ để khôi phục lại một phần dung tích ban đầu của dự án; làm mới tường chắn sóng + hệ thống điện quản lý vận hành + nhà quản lý; sửa chữa mặt đập + mái thượng hạ lưu đập, thay mới cửa van tràn + công lấy nước …; Tổng mức đầu tư dự án: 70 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2024.

3.jpg (94 KB)- ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THI CÔNG CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC AM CHÚA - 4.jpg (127511 KB)

Ảnh công trình đang thi công

Hiện nay thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ thi công: hệ thống điện quản lý vận hành, cửa van cung tràn tháo lũ