- Bí thư Thành ủy Nha Trang và Phó Chủ tịch UBND thành phố đi thực địa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án : Đường D30 và Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thái.

Sáng ngày 30/6/2023, ông Hồ Văn Mừng - Bí thư Thành ủy Nha Trang và ông Lê Đại Dương Phó Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang đã đi kiểm tra thực tế công tác giải phóng mặt bằng chậm tiến độ một số dự án trên địa bàn thành phố gồm: Dự án Khu tái định cư xã Vĩnh Thái; Đường D30. 

2.jpg (320 KB)- Bí thư Thành ủy Nha Trang và Phó Chủ tịch UB thành phố đi thực địa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án : Đường D30 và Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thái. - 3.jpg (321447 KB)

Dự án Đường D30

Sau khi trực tiếp kiểm tra nghe Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các phòng và các đơn vị có liên quan báo cáo tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, những khó khăn, vướng mắc ở từng dự án, ông Hồ Văn Mừng có ý kiến chỉ đạo, thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đã tổ chức vận động người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án trên chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng cho Nhà nước để đẩy nhanh tiến độ của dư án. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn một số trường hợp người dân không phối hợp với chính quyền trong công tác này. Bí thư Thành ủy Nha Trang đề nghị địa phương, các phòng chuyên môn có liên quan khẩn trương tham mưu giải quyết những đơn thư khiếu nại của người dân, đảm bảo thực hiện đúng các chính sách cho người dân theo đúng quy định; tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện bàn giao mặt bằng trước khi thực hiện cưỡng chế theo quy định; Công an thành phố Nha Trang phối hợp với UBND các xã, phường liên quan xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự trong quá trình cưỡng chế; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp gây mất an ninh trật tự. Đối với Khu tái định cư Vĩnh Thái, ông Hồ Văn Mừng giao các phòng, ban liên quan thực hiện song song việc vận động người dân bàn giao mặt bằng với hoàn thiện Hồ sơ điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) khu tái định cư Vĩnh Thái trước ngày 15/7.

4.jpg (383 KB)- Bí thư Thành ủy Nha Trang và Phó Chủ tịch UB thành phố đi thực địa kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng dự án : Đường D30 và Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thái. - 5.jpg (356199 KB)

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái

Tin bài PGPMB