- Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2027

Thực hiện Kế hoạch số 15/KH-VC ngày 09/6/2022 của Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa. Chiều ngày 06/3/2023, tại hội trường Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Đại chỉ: số 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP-Nha Trang. Công đoàn cơ sở Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.

  Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Phong – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh Khánh Hòa; Ông Lê Thành Trực – Bí thư chi bộ, Phó Giám đốc Ban; Ông Quách Thanh Sơn – Giám đốc Ban và toàn thể Công đoàn viên.

CD.jpg (221 KB) CD7.jpg (1.04 MB)
CD2.jpg (234 KB) CD1.jpg (192 KB)

 Ảnh 1

  Đại hội thông qua báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028; báo cáo kiểm điểm Ban Chấp hành (BCH) Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2023.

  Bên cạnh những thành tích đã đạt được, BCH công đoàn nhiệm kỳ mới xác định được những khó khăn, thách thức mà BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục nổ lực cải thiện Tổ chức công đoàn tốt đẹp, hiệu quả hơn.

  Nhiệm vụ BCH Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được của nhiệm kỳ trước. Xác định mục tiêu, xây dựng chiến lược phát triển và đề xuất các giải pháp cụ thể để đạt được các mục tiêu đã đề ra trong giai đoạn tới.

  Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh lần thứ VI.

CD5.jpg (1.18 MB) CD4.jpg (994 KB)

 Ảnh 2

  Đại hội Công đoàn viên chức nhiệm kỳ 2023-2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp, Thay mặt Ban tổ chức Đại hội cảm ơn và kính chúc quý vị đại biểu và toàn thể công đoàn viên mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong công việc.

Tin bài: PTCTH