- Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023

Sàng ngày 01/03/2023, tại Hội trường, tầng 2 thuộc Tòa nhà các Ban Quản lý dự án tỉnh Khánh Hòa Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Chi bộ Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tổ chức hội nghị học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Việt Nam gắn với khác vọng xây dựng tỉnh Khánh Hòa trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2030.

Tham dự Hội nghị có ông Hồ Xuân Đức - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh (báo cáo viên), Lãnh đạo 2 Ban và cùng toàn thể viên chức, người lao động.

2.jpg (850 KB) - Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề năm 2023 - 1.jpg (898503 KB)

Ảnh Hội trường

Tin PTCTH