- Hội nghị ký kết giao ước thi đua Khối thi đua các Ban quản lý năm 2021

Ngày 01/3/2021, tại Hội trường tầng 02 Khu liên cơ các Ban QLDA địa chỉ: số 16 Nguyễn Thiện Thuật, TP-Nha Trang, đại diện Lãnh đạo các Ban ký kết giao ước thi đua Khối các Ban QLDA năm 2021.  

HN 2.jpg (240 KB)

Ký giao ước thi đua

HN 1.jpg (220 KB) 

Ảnh lưu niệm