- Khẩn trương kiểm tra phương án giá đất 2 dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái và Đường D30

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại cuộc họp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan về tình hình thực hiện Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái và Dự án Đường D30, diễn ra chiều 3-3. 

Tại cuộc họp, sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện dự án, ông Nguyễn Anh Tuấn yêu cầu UBND TP. Nha Trang phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương kiểm tra các phương án về giá đất bồi thường, tái định cư để trình Hội đồng Thẩm định giá tỉnh xem xét phê duyệt trước ngày 25-3; rà soát, cập nhật các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và trình tỉnh các nội dung liên quan đến nghị quyết thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thẩm định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường… Các đơn vị liên quan rà soát cơ sở pháp lý, hồ sơ bồi thường đối với các trường hợp bị ảnh hưởng; chủ động họp để xây dựng phương án bồi thường, phấn đấu trong tháng 5-2022 phải hoàn thành giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công của 2 dự án.

Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái gồm 344 lô đất dự kiến bố trí cho các trường hợp bị giải tỏa của dự án và đường D30 kết nối đường Võ Nguyên Giáp với đường 23-10. Dự án có 103 trường hợp bị ảnh hưởng và 285 ngôi mộ phải di dời. Đến nay, dự án đã di dời xong các ngôi mộ và có biên bản kiểm kê 83 trường hợp. Dự án Đường D30 có tổng cộng 41 trường hợp bị ảnh hưởng thuộc 2 xã Vĩnh Trung và Vĩnh Hiệp. Đến nay, dự án này đang triển khai thi công một số hạng mục trên phần đất 5% do UBND xã Vĩnh Hiệp quản lý. Khó khăn, vướng mắc lớn nhất của 2 dự án này là chưa được phê duyệt giá đất bồi thường và giao đất tái định cư.

Nguồn: https://khanhhoa.gov.vn