- Lãnh đạo UBND tỉnh Kiểm tra tiến độ một số dự án ở Nha Trang, Diên Khánh

Sáng 20-5, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra thực tế tiến độ thi công các dự án: Đường D30; Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp; Khu tái định cư Vĩnh Thái.

Ông Nguyễn Anh Tuấn đánh giá, tiến độ thực hiện Dự án Đường D30 - kết nối đường 23-10 với đường Võ Nguyên Giáp rất chậm so với kế hoạch đề ra. Ông yêu cầu Ban Quản lý (BQL) Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng thi công trong tháng 6-2022; xây dựng phương án bồi thường cụ thể trong khi chờ UBND tỉnh phê duyệt giá đất; khẩn trương rà soát, ban hành hướng dẫn chi tiết xác định giá bồi thường cây trồng, vật nuôi để có cơ sở thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng; thi công ngay những hạng mục đã đủ điều kiện thực hiện…

Ông Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra Dự án Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp.

Ông Nguyễn Anh Tuấn kiểm tra Dự án

Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp.


Đối với Dự án Trồng cây xanh dải phân cách giữa đường Võ Nguyên Giáp, ông Nguyễn Anh Tuấn giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh xem xét đẩy nhanh tiến độ thi công và phấn đấu hoàn thành trước ngày 31-12; điều chỉnh lại phương án thi công, kế hoạch tài chính phù hợp với việc rút ngắn thời gian thi công để trình UBND tỉnh xem xét, bố trí ngân sách. Sở Giao thông vận tải thường xuyên theo dõi tiến độ dự án để kịp thời nhắc nhở, đôn đốc chủ đầu tư thực hiện theo đúng tiến độ, chất lượng công trình.

Đối với Dự án Khu tái định cư Vĩnh Thái, ông giao BQL Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh rà soát, điều chỉnh lại kế hoạch thi công chi tiết về khối lượng công việc, tài chính để phấn đấu hoàn thành trong quý III/2023. Đồng thời, phối hợp với UBND TP. Nha Trang và các cơ quan liên quan của tỉnh trong công tác giải phóng mặt bằng, đền bù đất, nhà, cây trồng bị ảnh hưởng bởi dự án…

Theo: baokhanhhoa.vn