- Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020

20/01/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thông báo về việc nghỉ tết và treo cờ Tổ quốc nhân dịp tết Nguyên Đán Cánh Tý 2020

- Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025.

22/10/2019

Quyết định ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 – 2025 của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

- Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban

15/10/2019

Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, Quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại viên chức lãnh đạo, quản lý của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa, 

- Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019

01/08/2019

Quyết định Ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa.

 

- Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình tiếp nhận, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến chính sách bồi thường giải tỏa, tái định cư

- Quyết định ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên hệ thống quản lý văn bản E-Office năm 2019

24/06/2019

Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản E-Office của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

- Về việc công khai tài chính

17/06/2019

Quyết định về việc công khai kết quả hoạt động tài chính Ban năm 2018 và dự toán thu, chi quản lý dự án năm 2019.

 - QD 1480.signed.pdf (2.78 MB); - QD 1481.signed.pdf (188 KB)

- Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban năm 2019

30/05/2019

Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa năm 2019.