Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức

|
Số ký hiệu:
TT01_BNV
Ngày ban hành:
01/05/2019
Trích yếu:
Quy định quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, các chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan tổ chức
Loại:
Thông tư
Cơ quan ban hành:
Bộ Nội vụ
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác