Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

|
Số ký hiệu:
QĐ 1089/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
17/04/2019
Trích yếu:
Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông đến năm 2021, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác