Kế hoạch Tiển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

|
Số ký hiệu:
Kế Hoạch 1470/KH-UBND
Ngày ban hành:
26/02/2021
Trích yếu:
Kế hoạch Tiển khai thực hiện Đề án "Tuyên truyền nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025" trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết: