Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

|
Số ký hiệu:
NQ 16/TU
Ngày ban hành:
19/10/2021
Trích yếu:
Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành đảng bộ tỉnh khóa XVIII về chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.
Loại:
Nghị quyết
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác