Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045

|
Số ký hiệu:
CTr 30-TU
Ngày ban hành:
23/02/2022
Trích yếu:
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
Tỉnh ủy Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Đầu tư Xây dựng
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác