Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021

|
Số ký hiệu:
Kế hoạch 13788/KH-UBND
Ngày ban hành:
31/12/2020
Trích yếu:
Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước và phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết: