Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

|
Số ký hiệu:
QĐ 02/2022/QĐ-UBND
Ngày ban hành:
18/02/2022
Trích yếu:
Quyết định Ban hành Quy định về phân cấp tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa
Loại:
Quyết định
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Văn bản khác