Phát động phong trào thi đua “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

|
Số ký hiệu:
03/CT-UBND
Ngày ban hành:
27/01/2022
Trích yếu:
Phát động phong trào thi đua “Thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2022 thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.
Loại:
Chỉ thị
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết: