Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họ thứ 4, kỳ họp bất thường thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2023.

|
Số ký hiệu:
VB 2464-UBND-NC
Ngày ban hành:
17/03/2023
Trích yếu:
Phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họ thứ 4, kỳ họp bất thường thứ hai và triển khai một số nhiệm vụ PBGDPL năm 2023.
Loại:
Công văn
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Cải cách Hành chính
Tải về:
Nội dung chi tiết:
Văn bản khác