Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2023

|
Số ký hiệu:
2517/KH-UBND
Ngày ban hành:
17/03/2023
Trích yếu:
Ứng phó sự cố và bảo đảm an toàn thông tin mạng tỉnh Khánh Hòa năm 2023
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết:

Kế hoạch: 2517/KH-UBND

Văn bản khác