Thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

|
Số ký hiệu:
KH 867/KH-UBND
Ngày ban hành:
22/01/2024
Trích yếu:
Thực hiện chiến lược Quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết: