Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024

|
Số ký hiệu:
KH 1107/KH-UBND
Ngày ban hành:
29/01/2024
Trích yếu:
Chuyển đổi số tỉnh Khánh Hòa năm 2024
Loại:
Kế hoạch
Cơ quan ban hành:
UBND tỉnh Khánh Hòa
Lĩnh vực:
Công nghệ thông tin
Tải về:
Nội dung chi tiết: