- Khởi công xây dựng đường D30 kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp

16/01/2021

Chiều 15-1, Ban Quản lý dự án các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công dự án đường D30 kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp, TP. Nha Trang.  

- Xây dựng kè chắn sóng bờ biển khu dân cư Phú Hội 2

15/01/2021

Chiều 14/01/2021, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án Kè chắn sóng bờ biển khu dân cư Phú Hội 2 tại xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

- Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình

17/11/2020

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình (cập nhật).

 

- Quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất

16/11/2020

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thông Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình thực hiện bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất (cập nhật)

- Dự án: Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

06/07/2020

Ngày 03/7/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Dự án Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh

- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Ban làm Chủ đầu tư

- Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

02/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

QĐ 380.pdf

 

 

- Quyết định ban hành Quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án năm 2019.

24/06/2019

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

QĐ ban hành QT BTHT&TĐC.pdf (1.40 MB); Quy trinh BTHT.pdf (1.22 MB).

- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

04/12/2018

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ 3286 phe duyet DA.pdf

TB 694 thu hoi dat.pdf

TB 792 dieu chinh TB 694.pdf

  • 1
  • 2

  • Trang 1/2