- Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án

10/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quyết định ban hành Quy trình thanh toán khối lượng hoàn thành các dự án do Ban làm Chủ đầu tư

- Quyết định về việc ban hành Quy trình quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

02/07/2019

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa Quyết định ban hành Quy trình Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

QĐ 380.pdf

 

 

- Quyết định ban hành Quy trình bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án năm 2019.

24/06/2019

Quyết định ban hành Quy trình giải quyết bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện các dự án do Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Khánh Hòa làm chủ đầu tư.

QĐ ban hành QT BTHT&TĐC.pdf (1.40 MB); Quy trinh BTHT.pdf (1.22 MB).

- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

04/12/2018

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ 3286 phe duyet DA.pdf

TB 694 thu hoi dat.pdf

TB 792 dieu chinh TB 694.pdf

- Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28)

04/12/2018

Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2, phía Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3249/QĐ-UBND.pdf

- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

04/12/2018

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

- Dự án: Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh

10/11/2018

Dự án: Đập dâng, hệ thống kênh, đường ống cấp nước cho khu tưới thị xã Ninh Hòa và Khu tưới huyện Khánh Vĩnh đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt chủ trương đầu tư tại Văn bản số 395/HĐND ngày 30/11/2017.

CV 395.pdf (775 KB)

QD 2213.pdf (382 KB)