- Quyết định ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên hệ thống quản lý văn bản E-Office năm 2019

Quyết định về việc ban hành Quy trình xử lý văn bản và ký số trên Hệ thống quản lý văn bản E-Office của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2019.

QĐ ban hành QT xu ly VB E-O.pdf (8.17 MB)