- Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình

Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Khánh Hòa quyết định Ban hành Quy trình kiểm tra công tác nghiệm thu và hoàn thành thi công xây dựng công trình

File: QĐ so 726