- Tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh

28/10/2019

UBND tỉnh vừa có văn bản triển khai Chỉ thị của Tỉnh ủy Khánh Hòa về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Kiên quyết cưỡng chế, tháo dỡ các công trình vi phạm trật tự xây dựng

16/08/2019

Đây là một trong những nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa về công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Nha Trang.

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án giao thông trọng điểm

02/05/2019

Đây là ý kiến chỉ đạo của ông Đào Công Thiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa tại buổi đi kiểm tra thực tế tiến độ thi công, bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn TP. Nha Trang, diễn ra ngày 19-4.

- Quản lý chặt chẽ hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi

31/01/2019

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản về việc kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh cát, sỏi trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 - 2019

04/12/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo về việc triển khai công tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2018 – 2019.

- Xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.

15/11/2018

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản chỉ đạo xử lý dứt điểm hợp tác xã nông nghiệp yếu kém đã ngừng hoạt động lâu ngày.