- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

04/12/2018

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ số 3286/QĐ-UBND.pdf

- Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2 (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28)

04/12/2018

Dự án Đường số 4 - giai đoạn 2, phía Tây đường Lê Hồng Phong, thành phố Nha Trang (đoạn từ đường số 23 đến đường số 28) được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3249/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3249/QĐ-UBND.pdf

- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

04/12/2018

Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

QĐ số 3241/QĐ-UBND.pdf