- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

04/12/2018

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

File: QĐ 2234-UBND

QĐ 3241-UBND

- Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

20/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

File: QD 3241-UBND