- Dự án Đầu tư cơ sở cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Kè bờ hữu Sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

27/07/2020

- Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Đầu tư cơ sở cơ sở hạ tầng chống ngập lụt, xói lở khu dân cư Mỹ Thanh, xã Cam Thịnh Đông, thành phố Cam Ranh, Kè bờ hữu Sông Cái và kè bờ sông Cái qua xã Vĩnh Phương, thành phố Nha Trang.

File : QD 1856-UBND

- Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng.

03/07/2020

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Kè chắn sóng bờ biển bảo vệ Khu dân cư Phú Hội 2, xã Vạn Thắng.

- Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp

04/12/2018

Dự án Đường D30 - kết nối đường 23/10 với đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Nha Trang được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt dự án đầu tư công trình tại Quyết định số 3286/QĐ-UBND ngày 31/10/2018.

QĐ số 3286/QĐ-UBND.pdf

- Dự án Khu Tái định cư tại xã Vĩnh Thai.

04/12/2018

Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang đã được UBND tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ 1/500) tại Quyết định số 2234/QĐ-UBND ngày 04/8/2017 và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình tại Quyết định số 3241/QĐ-UBND ngày 30/10/2017.

File: QĐ 2234-UBND

QĐ 3241-UBND

- Dự án Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

20/10/2018

Quyết định về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang.

File: QD 3241-UBND