Phòng Tài chính - Tổng hợp

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu, đề nghị, ý kiến liên quan đến hoạt động chính của cơ quan
Điện thoại: (0258) 3521749

Phòng Quản lý dự án

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến các dự án đã và đang thực hiện
Điện thoại: (0258) 3522368

Phòng Giải phóng mặt bằng

Bộ phận tiếp nhận và giải quyết các câu hỏi liên quan đến công tác Giải phóng mặt bằng, trả lời đơn thư
Điện thoại: (0258) 3521395

Các trường * là bắt buộc
Họ tên *
Email *
Điện thoại
Tiêu đề *
Nội dung *
Còn lại: 500 ký tự
Mã bảo vệ *